Projekt Stowarzyszenia Inicjatywa Polska z myślą o najmłodszych, to „Dzieciaki bez biletów”. Cel tej kampanii to bezpłatna komunikacja dla uczniów szkół podstawowych.

Poza debatami programowymi zajmujemy się też działaniem, które pokazuje, o jakiej zmianie marzymy. I tak najwięcej naszej energii w terenie pochłania projekt, który nazywamy „dzieciaki bez biletów”, czyli kampania mająca wprowadzić bezpłatną komunikacje miejską dla uczniów szkół podstawowych. Projekt ma wymiar edukacyjny, propaństwowy, wspólnotowy, jest działaniem proekologicznym i stanowi realne wsparcie dla najuboższych rodzin, zwiększając szanse również na dostęp do edukacji. Akcję zainicjowała nasza warszawska radna, Paulina Piechna-Więckiewicz, składając interpelację do prezydent Warszawy - wyjaśnia Barbara Nowacka.

Akcję „Dzieciaki bez biletów” rozpoczęliśmy w 2016 roku. Realizują ją członkowie Stowarzyszenia Inicjatywa Polska w wielu miastach w kraju, zbierając podpisy pod projektami zmian uchwał. Co przemawia za bezpłatną komunikacją dla uczniów szkół podstawowych? Oszczędność w budżecie domowym i idące za tym wyrównywanie szans – uczniowie mogą w takim samym stopniu korzystać z komunikacji miejskiej, a tym samym na przykład z oferty edukacyjnej pozaszkolnej. To także promocja komunikacji miejskiej - darmowe przejazdy uczniów powinny spowodować wzrost liczby dorosłych pasażerów (rodziców, opiekunów), ponieważ przejazd samochodem stanie się nieopłacalny. Częstsze korzystanie z komunikacji miejskiej mniej zanieczyszczone powietrze.